Contact Hour of 2nd semester of Academic Year 2020/2021

Contact Hour of 2nd semester of Academic Year 2020/2021

Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Prof. Jerome YEN   16:00-17:30      
Prof. Zhiguo GONG 16:00-18:00        
Prof. Long CHEN     09:30-11:30    
Prof. Simon FONG       15:00-17:00  
Prof. Jingzhi GUO       14:30-15:30 14:30-15:30
Prof. Chi Man PUN       15:00-17:00  
Prof. Yain Whar SI 17:00-18:00     10:00-11:00  
Prof. Leong Hou U     10:30-11:30    
Prof. Chi Man VONG     10:00-11:00   10:00-11:00
Prof. Fai WONG   10:30-13:00     10:30-13:00
Prof. Yuan WU   14:30-15:30     14:30-15:30
Prof. Dingqi YANG     15:00-17:00    
Prof. Yibo Bob ZHANG 10:00-11:00
  10:00-11:00  
Prof. Jiantao ZHOU 10:30-11:30     10:30-11:30  
Prof. Yicong ZHOU   15:00-16:00 10:00-11:00    
Prof. Huanle XU 15:00-16:00 15:00-16:00      
Prof. Qiwen XU 16:00-17:00       16:00-17:00
Prof. Xiaowei WU     12:00-14:00    
Prof. Liming ZHANG   10:30-11:30     10:30-11:30
Mr. Miguel GOMES DA COSTA   11:00–12:00 11:00–12:00    
Mr. Teng LAM   12:00-13:00     12:00-13:00
Dr. Kam Hou VAT 11:30-13:00   11:30-13:00    
Dr. Hou Pong CHEN   09:30-10:30 09:30-10:30