Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Prof. Yuan Yan TANG 17:00-18:00   17:00-18:00    
Prof. Weijia JIA     15:00-17:00    
Prof. Simon FONG       15:00-17:00  
Prof. Zhiguo GONG 16:00-18:00       09:00-11:00
Prof. Jingzhi GUO       14:30-15:30 14:30-15:30
Prof. Xiaoshan LI   15:00-17:00      
Prof. Chi Man PUN       15:00-17:00  
Prof. Leong Hou U   11:00-12:00   11:00-12:00  
Prof. Chi Man VONG     10:00-11:00
14:00-15:00
   
Prof. Yicong ZHOU 10:00-11:00 10:00-11:00      
Prof. Long CHEN 11:20-12:20     11:20-12:20  
Prof. Yain Whar SI 17:00-18:00 11:00-12:00      
Prof. Weng In SIU   14:30-15:30   11:00-12:00  
Prof. Fai WONG Sabbatical Leave
Prof. Qiwen XU   16:00-17:00     16:00-17:00
Prof. Liming ZHANG 10:30-11:30     10:30-11:30  
Prof. Yibo ZHANG 10:00-11:00     10:00-11:00  
Prof. Jiantao ZHOU 15:00-16:00 11:00 -12:00      
Mr. Miguel GOMES DA COSTA 11:30-12:30     11:30-12:30  
Mr. Teng LAM 14:30-15:30     14:30-15:30  
Dr. Kam Hou VAT   14:30-16:00 12:30-14:00